Delt sendetid hos RiksTV

For å utnytte sendenettet optimalt må noen TV-kanaler dele kapasiteten.