Service

– vi kommer hjem og hjelper deg

RiksTV Service er for deg som allerede har installert RiksTV med utendørsantenne, men som har utfordringer med signalkvaliteten.

Det forutsettes at det er en RiksTV-godkjent montør tilknyttet oppdragsadressen, og der denne er innenfor grønt eller grått område på RiksTVs dekningskart.

Pris: 1790,-

Produktbeskrivelse

Tjenesten omfatter

  • Måling av signaler
  • Justering av antenne
  • Sjekking av antennekabel og eventuelt bytte av denne
  • Kanalsøk
  • Feilsøking 

Dersom du har bestilt RiksTV Service, men likevel trenger ny installasjon av antenne, har du mulighet til å endre bestillingen til RiksTV Installasjon når montør er på stedet. Du blir da fakturert for installasjonstjenesten.

Tjenesten omfatter ikke

  • Montering av veggkontakt, ekstra TV-uttak, skjulte kabeltrekk, omfattende arbeid som boring gjennom brannvegg, etc.
  • Leie av lift og montering på steder som krever ekstraordinære sikringstiltak i henhold til de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter. Herunder montering av antenne over 3 meter i høyden.
  • Ekstra arbeid for lokale tilpasninger - som felling av busker og trær og/eller annet ekstra arbeid utover tjenesteinnholdet beskrevet over.

Dersom det ønskes eller kreves arbeid utover hva tjenesten inneholder kan dette avtales og gjøres opp mellom montør og kunde.