Abonnementsstatus, Kortnummer, PairingID (Strong) og Serienummer (TechniCrypt)

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innst." (Tannhjul) og trykk OK (Firkant med pil inn - i midten av rundingen).

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Kanaler" (venstre kolonne) og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Felles inngang" og trykk OK


Dersom "Felles inngang" ikke synes er TV-en i analogt modus (ATV).
Utfør "Fabrikkinnstilling" og velg "Digital".

Trinn 5

Dersom "Felles inngang" er dus eller grå = sitter ikke CAM i TV.

Sett inn CAM

Trinn 6

Trinn 6

Marker ”CI-meny” og trykk OK