Abonnementsstatus, Kortnummer, PairingID (Strong) og Serienummer (TechniCrypt)

Hvordan lese ut abonnementsstatus, Kortnummer, PairingID (kun Strong) og Serienummer (kun TechniCrypt).

 

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Innst.". (Tannhjul)
Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 3

Trinn 3

I venstre kolonne
Marker "Kanaler"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Felles Inngang".
Trykk OK


Dersom "Felles inngang" ikke synes er TVen i analogt modus (ATV).
Utfør "fabrikkinnstilling" og velg "digital".

Trinn 5

Dersom "Felles inngang"
er dus eller grå
= sitter ikke CAM i TV.

Sett inn CAM

Trinn 6

Trinn 6

Marker ”CI-meny”.
Trykk OK.