Abonnementsstatus, Kortnummer, PairingID (Strong) og Serienummer (TechniCrypt)

Hvordan lese ut

  1. Abonnementsstatus
  2. Kortnummer
  3. PairingID (kun Strong)
  4. Serienummer (kun TechniCrypt)

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Marker "Innst.". (Tannhjul), Trykk OK (Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Marker "Kanaler" i venstre kolonne, Trykk OK

Marker "Felles Inngang", Trykk OK

Dersom "Felles inngang" ikke synes er TVen i analogt modus (ATV). Utfør "fabrikkinnstilling" og velg "digital".

Dersom "Felles inngang" er dus eller grå sitter ikke CAM i TV.
Sett inn CAM.