Abonnementsstatus, Kortnummer, PairingID (Strong) og Serienummer (TechniCrypt)

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Marker "Innst." (tannhjul) og trykk OK (Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Trinn 3

Marker "Kanaler" i venstre kolonne og trykk OK

Trinn 4

Marker "Felles Inngang" og trykk OK

Dersom "Felles inngang" ikke synes er TV-en i analogt modus (ATV). Utfør "fabrikkinnstilling" og velg "digital".

Dersom "Felles inngang" er dus eller grå sitter ikke CAM i TV.
Sett inn CAM.