Front-panel

Front-panel

Kort

Kort

Kortleseren er på høyre side.
"Gullbrikken" skal være ned og inn.

Lysdioder

"Display" viser klokke i standby og programnummer når den er på.

"Power"-ikon: Lyser rødt når mottaker er i standby (hvilemodus) og grønt når den er på.

Error: Lyser rødt når

Radio: Lyser grønt når radio er valgt

Bak-panel

Bak-panel