Fabrikkinnstilling

- tilbakestille mottakeren til standardoppsettet

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 6 eller velg "Fabrikkinnstilling". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Tast PIN. Standard fabrikk-kode er 1 2 3 4

Trinn 5

Trinn 5

Velg "Ja" med piltastene høyre/venstre. Bekreft med OK for å tilbakestille mottaker til fabrikkstandard.

Mottakeren går i svart i noen sekunder før den kommer opp igjen og viser første skjermbilde i førstegangsinstallasjon.