Meny

Opptak ikke mulig

- grunnet manglende signal

Sjekk signalmeter

  • Ved ustabile signaler / hakkete bilder: tilby service.
  • Ved manglende utslag på kvalitet på tuner 2 = Resett (strømløs) mottaker