Fabrikkinnstilling

Hvordan nullstille alle innstillinger i mottakeren.

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 5 eller marker "Installasjon". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk ”6” eller marker "Fabrikkinnstilling”.
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Tast PIN.
Fabrikk-koden er 1234.

Trinn 5

Trinn 5

Velg funksjonen du vil resette
"Fabrikkinnstilling"
Velg "JA" for å resette mottakeren.

"Klargjør Harddisk"
"Nei" = beholde PVR opptak på Harddisken.
"Ja" = slette alt på harddisken.

"Avinstallere PVOD" (eldre programvare)
"Avinstallere Alltid Underholdning"
"Nei" = Beholder muligheten for Alltid Underholdning
"Ja" = Avinstallerer Alltid Underholdning og sletter alt nedlastet materiale.

Trykk OK.

Fabrikkinnstilling:
Mottakeren vil nå gå i svart i noen sekunder før den kommer opp igjen og viser første skjerm i førstegangsinstallasjon.