Ingen tilgang

Ingen tilgang

Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Programkortet venter på oppdatering. (Lenge siden det var i bruk sist eller nytt kort)
  • Manglende betaling
  • Du mangler abonnement på gjeldende kanal
  • Det sendes "voksenfilm" som ikke vises
  • Det står et annet kort enn RiksTV-programkort i mottakeren
  • Det står feil RiksTV-programkort i mottakeren. Kort og mottaker må stå på samme kundebilde.

Løsning

Sett rett RiksTV programkort i mottaker (samme kundeforhold).
Hvis programkortet ikke har vært brukt de siste 2-3 måneder må mottaker stå på i 30 minutter. Programkortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.

Sjekk Abonnementsstatus. Har kortet mottatt oppdatering? Dato må være inneværende måned.

Har abonnementet vært stoppet pga. manglende betaling, tar det 4 virkedager etter betaling før tilgangen kommer tilbake.