Ingen tilgang

Ingen tilgang 4, 5 og 6

Ingen tilgang 4, 5 og 6

Hvis du ser denne meldingen på skjermen din så skyldes det mest sannsynlig en av disse to årsakene:

  • Du har endret kanaler i Favoritter-pakken
  • Du har bestilt et Premium-abonnement
  • Du har gjenåpnet abonnementet ditt etter en frys 

Ingen tilgang 8, 9 og 12

Ingen tilgang 8, 9 og 12

Hvis du ser denne meldingen på skjermen din så skyldes det mest sannsynlig en av disse to årsakene:

  • Det er lenge siden utstyret ditt har vært i bruk
  • Du har akkurat installert RiksTV

Andre årsaker kan også være: 

  • Manglende betaling. Har abonnementet vært stoppet pga. manglende betaling, tar det 4 virkedager etter betaling før tilgangen kommer tilbake
  • Du mangler abonnement på gjeldende kanal. Ta kontakt med kundeservice
  • Det står feil RiksTV-programkort i mottakeren (gjelder kun SMART-boks I)
  • Du har gjort endringer på abonnementet ditt (kjøpt nytt utstyr eller kanalpakke)