LG 2010

Steg 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Steg 2

Marker ”Oppsett”. 
Trykk OK

Steg 3

Marker "Auto innstilling”.
Trykk OK

Steg 4

Marker ”Start”.
Trykk OK

Steg 5

Søker...

Steg 6

Når det digitale søket er ferdig - starter det analoge søket. 
(Snø i bakgrunnen)

Marker "Avslutt".
Trykk OK

Ferdig

Kanalsøk gjennomført!

Om kanalsøket var vellykket så kan du nå se TV slik du pleier.

Dersom du fortsatt opplever problemer kan du ta kontakt med kundeservice, så vil vi hjelpe deg.