Klikk her om du ikke finner din TV.

Du finner også informasjon om hvordan å gjennomføre et kanalsøk i bruksanvisningen som følger TVen.