Panasonic 2014

Steg 1

Trykk Menu og marker "Oppsett".

Steg 2

Marker "Søkemeny DVB-T".
Trykk OK

Steg 3

Marker "Automatisk kanalsøk"
Trykk OK

Steg 4

For å starte det automatiske kanalsøket trykk OK

Steg 5

Kanalsøket starter.
Når kanalsøket er ferdig, trykk OK for å komme tilbake til programmer.

Ferdig

Kanalsøk gjennomført!

Om kanalsøket var vellykket så kan du nå se TV slik du pleier.

Dersom du fortsatt opplever problemer kan du ta kontakt med kundeservice, så vil vi hjelpe deg.