Panasonic 2010

Steg 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Steg 2

Marker "Oppsett". Trykk OK

Steg 3

TX-serien:

Marker "Søkemeny DVB-T". Trykk OK
Marker ”Søking”. Trykk OK

 

Steg 4

Marker "Automatisk kanalsøk". Trykk OK

Steg 5

Kanalliste vil bli slettet.
Trykk OK for kanalsøk eller trykk EXIT for å avbryte.

Steg 6

Kanalsøket starter.
Trykk OK etter ferdig kanalsøk for å gå tilbake til TV.

Ferdig

Kanalsøk gjennomført!

Om kanalsøket var vellykket så kan du nå se TV slik du pleier.

Dersom du fortsatt opplever problemer kan du ta kontakt med kundeservice, så vil vi hjelpe deg.