Samsung 2010

Steg 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Steg 2

Trykk pil ned.
Marker "Kanal".
(Loddrett tekst på venstre side)

Steg 3

Trykk pil høyre.
"Antenne" markeres

Steg 4

Trykk pil ned.
Marker "Autolagring". Trykk OK
(Firkant med pil inn - i midten av rundingen)

Steg 5

Pass på at du har "Antenne" og "Digital" valgt.
Marker "Søk".
Trykk OK

Steg 6

Søker...

Steg 7

Marker ønsket region.

Steg 8

Fullført!
Trykk OK

Ferdig

Kanalsøk gjennomført!

Om kanalsøket var vellykket så kan du nå se TV slik du pleier.

Dersom du fortsatt opplever problemer kan du ta kontakt med kundeservice, så vil vi hjelpe deg.