Oppsigelse

For raskest mulig behandling anbefaler vi at du ringer vår kundeservice på telefon 09595. Tast 2 for bestilling, endring og oppsigelse - tast 2 for oppsigelse.

Ønsker du at vi ringer deg, vil vi at du fyller ut et skjema og sender det inn til oss. Vi tar kontakt med deg en av de nærmeste dagene. 

Alternativer til oppsigelse

Fryse abonnementet - du kan sette abonnementet ditt på vent i de periodene TV-en og mottakeren din ikke er i bruk.

Ved flytting kan du ta med deg abonnementet dit du skal eller overføre det til ny eier.

 

Oppsigelsestid

Gjeldende oppsigelsestid er inneværende måned + to måneder. Kunder i fast avtaletid kan først si opp abonnementet med virkning etter avtaletidens utløp.

Avtaletid

Avtaletid er den perioden du forplikter deg til å betale abonnementet ditt. Bestiller du abonnement eller mottaker til rabattert pris følger det ofte med en avtaleperiode. Normalt settes avtaletiden til 12 måneder frem i tid.

Du finner mer informasjon om oppsigelse i våre avtalevilkår.