Feilmeldinger relatert til programkort

"Gullbrikken" skal alltid inn i mottakeren eller kortleseren/CAM. Om ”gullbrikken” skal opp eller ned varierer mellom de ulike mottakerboksene.

Vises en av feilmeldingene nedenfor på TV skjermen? Da er feilen knyttet til programkortet/smartkortet:

Feilmeldinger

Feil i kommunikasjon med kort

Feilmeldingen "Feil i kommunikasjon med kort"

Denne feilmeldingen vises dersom kortet står feil vei i CAM-en. Dette gjelder for

Står kortet med gullbrikken vendt opp og inn i CAM-en? Se bilde under IDTV.

Hvis ja: Fjern smuss fra gullbrikken og sett kortet inn på nytt.

"Kommunikasjon med kort mislyktes": Thomson DTI 2011 og 2012, Triax TR500, Strong 8900

"Please check your smart card": Technisat/Technicrypt CAM

"Galt kort eller kort ikke korrekt satt inn": Grundig 8740 og 8860

"Card problem - Check card": Intek HDPV-T12CX

"Problem - sjekk smartkort": Sagem DVR 94250

"Kortproblem - sjekk kort": Samsung DTB-H380Z

"Kortproblem - kontroller programkortet": Strong 8910

"Ugyldig programkort": Strong 8910 (Feil kort).

Løsning:

  • Sjekk at det er et RiksTV Programkort som står i mottakeren
  • Fjern smuss fra gullbrikken og sett kortet inn på nytt