Meny

Personvernerklæring

RiksTV tar ditt personvern på alvor. Denne personvernerklæringen gjelder for alle produkter og tjenester som RiksTV leverer. I denne erklæringen kaller vi dem «tjenestene». Tjenestene er tilgjengelige via forskjellige distribusjonskanaler, som på våre nettsider, via tv-boks og applikasjoner for mobil og nettbrett. Er du abonnementskunde av RiksTV, gjelder også abonnementsvilkårene våre.

Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på telefone-postchat eller via Facebook.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. I Norge reguleres bruk av slike opplysninger av personopplysningsloven og "GDPR" (EUs personvernforordning). RiksTV behandler personopplysninger i henhold til dette regelverket.

Hvorfor behandler vi personopplysninger, og hvilke opplysninger behandler vi?

RiksTV har bare lov til å samle inn og behandle personopplysninger der vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det. Under beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, og hva vi bruker dem til. Under hver hovedoverskrift forklarer vi hva som er det rettslige grunnlaget for den aktuelle bruken av opplysningene.

Oppfylle avtalen

Når en virksomhet har forpliktet seg til å levere en tjeneste eller et produkt til en enkeltperson, kan virksomheten behandle personopplysninger såfremt det er nødvendig for å levere det som er avtalt. Nedenfor beskriver vi hvilke opplysninger vi trenger og hvordan vi bruker disse opplysningene for å kunne oppfylle avtalen med deg.

Levere tjenestene: 

Når du tegner et abonnement må du oppgi fullt navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, fødselsdato og betalingsinformasjon. Vi trenger disse opplysningene for å kunne sende utstyr du har bestilt, for å kunne installere eller utføre service på utstyr hos deg og for å kunne levere de produktene og tjenestene du har bestilt hos oss.

Dersom du har en tv-boks som er koblet til internett eller bruker RiksTV-appene, sendes det informasjon til RiksTV om hvordan tv-boksen og appene brukes. Det kan være informasjon om opptaksfunksjon, bruk av fjernkontroll, hvilke program du har sett på og lignende. Vi analyserer denne informasjonen på aggregert nivå for å sørge for at tjenestene våre er tilgjengelig og at virker som de skal.

Administrere kundeforholdet: 

Vi bruker opplysningene du har gitt oss i forbindelse med tegning av abonnement for å kunne administrere kundeforholdet og forespørsler fra deg, som for eksempel ordrehåndtering, avslutning av abonnement, fakturering og forvaltning av Min Side på rikstv.no.

RiksTV har inngått avtale med en leverandør som innebærer at din postadresse oppdateres med jevnlige mellomrom i våre systemer. Formålet med en slik avtale er å sørge for at vi til enhver tid sitter på korrekte og oppdaterte kontaktopplysninger til kundene våre.

Kundeservice og support: 

Vi tilbyr kundeservice og support i flere kanaler. Uavhengig av hvordan du kontakter oss må vi vite hvem vi har kontakt med, og i mange tilfeller må vi også ha tilgang til teknisk informasjon om tv-bokser og apper for å kunne foreta feilsøking.

Vi bruker denne informasjonen, sammen med informasjon om IP-adresse, serienummer og hvilken region tv-boksen tilhører, til å finne ut hva som er galt dersom du trenger hjelp fra oss.

For å sikre god kundeservice, vil enkelte telefonsamtaler bli tatt opp for opplærings- og kvalitetsformål hos kundesenteret vårt. Du har mulighet til å reservere deg mot dette når du ringer til kundesenteret.

Dersom tjenestene våre skulle være midlertidig utilgjengelige, vil vi sende et varsel om dette på SMS til alle kunder som er berørt av feilen.

Tilpasse innhold i app:

For å kunne gi deg en best mulig tv-opplevelse, sammenstiller vi informasjon om ditt kundeforhold og informasjon om hvordan apper og tv-boks (kun bokser som er koblet til internett) brukes. Dette gjør det mulig for oss å gi deg programanbefalinger i appen og "fortsett å se"-funksjonalitet.

Legitim interesse

Når den som skal behandle personopplysninger har en legitim interesse som ikke overstyres av personvernhensyn, er det tillatt å behandle personopplysninger. Formålene nedenfor er begrunnet i slike legitime interesser. RiksTV har vurdert hver enkelt behandling og har iverksatt tiltak for å ivareta ditt personvern på en best mulig måte, særlig gjennom å gi deg mulighet til å reservere deg mot noen av behandlingene.

Videreutvikle tjenestene våre:

Vi arbeider kontinuerlig for å gi deg en bedre opplevelse og videreutvikle produktene og tjenestene våre. For å lykkes med dette arbeidet er vi avhengige av å vite hvordan kundene våre benytter tjenestene. Vi analyserer derfor informasjon om kunders bruk av appene våre og tv-bokser som er koblet til internett, for eksempel informasjon om opptaksfunksjon, bruk av fjernkontroll, hvilke program du har sett på og lignende. Disse analysene gjør vi på aggregert nivå, og ingen enkeltkunder blir identifisert i slike analyser.

Markedsføring:

Vi markedsfører tjenestene våre på e-post og sms til kunder som ikke har reservert seg mot dette og til andre som har samtykket til å motta markedsføring fra RiksTV. Som kunde kan du når som helst reservere deg fra å motta markedsføring og nyhetsbrev ved å endre personverninnstillingene på Min side på rikstv.no eller ved å kontakte kundesenteret vårt.

Vi markedsfører også tjenestene våre i sosiale medier og på andre nettsteder som tilbyr annonseplass. Noen nettsteder tilbyr RiksTV å dele sine kundelister med nettstedet for å målrette RiksTV-annonser på nettstedet. Slik målretting skjer alltid i henhold til avtale, som blant annet innebærer at opplysninger slettes straks etter sammenstillingen. Formålet med denne praksisen er å oppnå at våre annonser er relevante for de som eksponeres for dem. Det betyr også at vi for eksempel vil kunne utelukke deg som allerede er RiksTV-kunde fra å få markedsføring om tjenester du allerede har. Vi har laget en reservasjonsmulighet på rikstv.no som du kan benytte dersom du ønsker å bli ekskludert fra de listene vi deler med annonsepartnere.

Analyser knyttet til bruk av abonnement:

RiksTV benytter analysemodeller for å kartlegge kunders bruk av abonnementet. I disse analysene benytter RiksTV seg av relevant informasjon RiksTV allerede har om kunden i tillegg til demografiske opplysninger som RiksTV får fra leverandører av denne typen data. Med demografiske data menes opplysninger om kjønn (gjetning basert på navn), antatt inntekt, utdanning, antall barn og eiendommer mv.

RiksTV benytter resultatet fra analysene til å tilpasse nyhetsbrev og annen kundekommunikasjon. Vi vil respektere eventuelle reservasjoner mot å bli kontaktet på Min side på rikstv.no. 

Push-varsler i app:

Vi sender ut push-varsler for å informere kundene våre om aktualiteter, nye serier og lignende. Dersom du ikke ønsker å motta slike varsler, må du skru av dette på nettbrettet/mobiltelefonen din, enten i appen eller i innstillingene på enheten.

Hindre misbruk av tjenestene:

En del av arbeidet med å gi deg den beste mulige tv-opplevelsen, inkluderer å sørge for at tjenestene våre ikke blir misbrukt. For å hindre misbruk er vi avhengige av å følge med på informasjon som for eksempel kontaktinformasjon og en aggregert oversikt over hvor tjenestene våre brukes.

Vi oppbevarer kontaktopplysninger etter et avsluttet, gratis prøveabonnement i en viss tid for å hindre misbruk av prøveabonnementstilbudet.

Ved gjentatte forsøk på svindel, for eksempel ved bruk av falsk identitet, vil vi lagre kundens kontaktopplysninger for å hindre at dette skjer igjen.

Samtykke

En virksomhet har i de fleste sammenhenger anledning til å be om samtykke til å behandle personopplysninger. Dersom RiksTV ber om samtykke til å behandle personopplysninger, vil det alltid fremkomme av forespørselen hva som er formålet med behandlingen og du vil alltid stå fritt til å velge om du vil gi samtykke eller ikke.

Kartlegging og undersøkelser:

Av og til har vi konkurranser og spørreundersøkelser som kunder og andre kan delta i. Det er frivillig å delta i slike konkurranser og undersøkelser. Noen av disse undersøkelsene kan være utarbeidet i samarbeid med en av våre partnere. Når du deltar i en slik undersøkelse eller konkurranse ber vi deg om kontaktopplysninger. Vi bruker bare disse opplysningene i forbindelse med den undersøkelsen eller konkurransen du har deltatt i.

Som kunde vil du ikke motta forespørsler om å være med i undersøkelser og konkurranser dersom du har reservert deg mot markedsføring og nyhetsbrev på Min Side.

Oppfylle lovkrav og pålegg fra myndighetene

Regelverket tillater behandling av personopplysninger der det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som virksomheten er underlagt.

Dersom politi eller andre offentlige myndigheter krever at RiksTV utleverer informasjon om kundene våre, er vi pålagt å gjøre dette. Vi vil i slike tilfeller be om en rettslig kjennelse eller et annet lovlig grunnlag for utleveringen.

Hvem deler vi informasjon med?

I forbindelse med at RiksTV kjøper produkter og tjenester fra andre selskaper eller inngår samarbeid med andre selskaper, vil disse selskapene kunne få tilgang til personopplysninger som RiksTV har samlet inn. RiksTV har inngått avtaler med alle leverandører og andre samarbeidspartnere som får tilgang til personopplysninger, som regulerer hvordan opplysningene skal behandles og som pålegger selskapet å opptre i henhold til gjeldende regelverk. Dersom en leverandør eller samarbeidspartner gis tilgang fra et land utenfor EU/EØS inngås særskilt avtale om dette i tråd med gjeldende regler.

Hvor lenge oppbevarer RiksTV personopplysninger?

RiksTV har rutiner som skal sørge for at kundeopplysninger behandles på en sikker og lovlig måte. Det er bare de som har behov for å se opplysningene dine, som har tilgang til dem.

Når vi ikke har behov for opplysningene lenger, vil vi slette eller anonymisere dem. En hovedregel er at dette skjer etter at kundeforholdet er avsluttet og alle klagefrister er utløpt. Med anonymisering mener vi at identifiserende eller potensielt identifiserende informasjon fjernes, mens resten av opplysningen tas vare på. Noen opplysninger må vi ta vare på i en gitt periode etter at kundeforholdet er avsluttet, som for eksempel fakturakopier.

Dersom du vil vite mer om hvor lenge vi tar vare på de forskjellige typene opplysninger, kan du kontakte oss på e-post.

Bruk av informasjonskapsler og analyse på rikstv.no:

Informasjonskapsler («cookies») er små tekstfiler som lagres på din pc/mobil etc. når du besøker et nettsted. På rikstv.no brukes cookies for å legge til rette for en best mulig brukeropplevelse. Cookies på rikstv.no gjør blant annet at siden husker de innstillingene som er valgt, og vi får statistikk på hvor mange som har vært innom siden. På den måten kan vi dimensjonere og utforme siden i tråd med målt trafikk. Opplysningene som innhentes ved hjelp av slike cookies er informasjon om hvilken nettleser du bruker og IP-adresse.

Vi bruker også cookies og tredjepartspixler for å markedsføre tjenestene på en mer effektiv måte hos aktører som tilbyr annonseplass. Dette foregår på den måten at det lagres en cookie eller pixel på din enhet i en viss tid. Denne cookien/pixelen deler data med en tredjepart, for eksempel Facebook. Informasjonen Facebook får ut av en slik cookie eller pixel vil typisk være at du har vært inne på rikstv.no, at du er abonnent/innlogget bruker hos RiksTV eller hvilke produkter du har kjøpt. Effekten av denne praksisen er at du vil kunne oppleve markedsføringen på Facebook eller på andre nettsteder som mer relevant.

Du kan når som helst endre dine innstillinger for cookies nederst på siden, eller ved å justere i innstillingene i nettleseren din. Å fjerne tillatelse til alle cookies i nettleseren kan imidlertid føre til at den ikke klarer å huske de innstillingene som er valgt, eller at funksjonaliteten på siden ikke virker optimalt.

I noen tilfeller ønsker vi å analysere bruk av rikstv.no og Min Side, ved å logge klikk og bevegelser på sidene. For å gjøre dette bruker vi Hotjar og Google Analytics. Dersom du ikke vil at vi skal logge dine bevegelser på denne måten, kan du reservere deg her:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out eller ved å sette innstillingen «Do not track» («ingen sporing») i din nettleser.

 

Hvilke rettigheter har du?

Du kan når som helst reservere deg mot å motta nyhetsbrev og markedsføring på e-post og SMS, og mot at vi utleverer informasjon til sosiale medier for å målrette markedsføringen vår. Dette gjør du enkelt ved å endre på personverninnstillingene under Profil på Min Side. Du finner også en link til denne siden i nyhetsbrev og annen markedsføring fra oss.

Du kan be om innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg. Informasjonen vil da bli tilgjengelig på Min Side.

Det er viktig at vi har rett informasjon om deg. Du kan endre informasjon om deg og ditt abonnement på Min Side, eller du kan kontakte oss dersom du ser at informasjonen vi har er feil.

Du kan be om å få utlevert dine opplysninger for å få dem overført til en annen tilbyder (dataportabilitet). Dessverre har vi ikke mulighet til å overføre disse direkte for deg.

Du kan alltid henvende deg til oss med spørsmål om hvordan vi behandler opplysningene dine. Dersom du ønsker å klage på hvordan vi behandler dine opplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Hvordan får du vite om endringer?

Vi vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen, og siste versjon vil alltid være tilgjengelig på rikstv.no/personvern. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.