Kortleser

Kortleser

Kortleseren er på høyre side.
"Gullbrikken" skal være ned og inn.

Lysdioder

Power ikon: Lyser rødt når mottaker er i standby (hvilemodus) og grønt når den er på.

Error: Lyser rødt når

Radio: Lyser grønt når radio er valgt

Bakpanel 8720

Bakpanel 8720

Bakpanel Grundig DTR 8720

Bakpanel 8820

Bakpanel 8820

Bakpanel Grundig DTR 8820