Kortleser

Kortleser

Kortleseren er på høyre side.
"Gullbrikken" skal være ned og inn.

Lysdioder

"Power ikon" lyser rødt når mottaker er i standby (hvilemodus) og grønt når den er på.

"Error" lyser rødt når

"Radio" lyser grønt når radio er valgt

Bakpanel Grundig 8720

Bakpanel Grundig 8720

Bakpanel Grundig 8820

Bakpanel Grundig 8820