Feilmelding

Feilmelding

Løsning

  1. Sjekk senderstatus: Senderstatus gir info om senderens tilstand.
  2. Er antennen tilkoblet mottakeren? Sjekk om kabelen er tilkoblet mottakeren og antennen.
  3. Gjennomfør signalsjekk for å lese ut signalnivået. - Sjekk om riktig frekvens benyttes. Sammenlikne frekvensene med dekningskartet.
  4. Når feil frekvens benyttes - sjekk programvareversjon.

Fellesantenne? Er det bygård eller liknende med en felles antenne? - Ved feil på fellesantenne må vaktmester / antenneansvarlig kontaktes. Det kan være en feil internt (strøm/ sikring).