• P1130088

Innovativ apputvikling

RiksTV ligger i front av den teknologiske utviklingen. Denne sommeren utvikles app for Android-TV og studenter i internship har tilført prosjektet viktig kompetanse og engasjement.

Laodice Melliti har studert i Frankrike, og bruker denne sommeren til programmering. En app for Android -tv er ganske annerledes enn app’er for nettbrett og mobil. Appen programmeres i et nytt språk, Kotlin, som Google anbefaler som programmeringsspråk.

— Det er skikkelig moro å få være med på å utvikle noe så nytt og framtidsrettet. Å få ta i bruk dette programmeringsspråket såpass tidlig gir meg og de andre i sommerprosjektet en unik innsikt og erfaring, forteller hun fornøyd.

Inspirerende og krevende arbeidsoppgaver

Prosjektet var godt planlagt før studentene begynte, men ble først igangsatt da de var på plass. Studentene har derfor fått være med på hele prosessen og setter stor pris på samholdet og støtten i teamet.

— Jeg hadde aldri trodd det skulle være så moro å jobbe åtte timer hver dag, men jeg gleder meg virkelig til å gå på jobb. Det er flott å ha fri også, men å få jobbe med dette er moro på en annen måte, smiler Laodice.

Ingvild Unander Netland er en av de andre med internship hos RiksTV i sommer. Hun forteller at utviklingsteamet sitter samlet i et kontorfellesskap. Det er en åpen og god tone, og det er like lett å spørre om hjelp som å dele suksesser. — Når noen har jobbet lenge med sak og så finner løsningen, er alle flinke til å gi ros og glede seg sammen, kommenterer hun.

Laodice mener det hos RiksTV er lett å henvende seg til både de faste ansatte og lederen, både med spørsmål, kommentarer og forslag. — Vi er blitt svært godt tatt i mot av de mer erfarne medarbeiderne, de deler gjerne sin kunnskap samtidig som de lytter til de forslagene og innspillene vi kommer med, forklarer hun.

Her får alle anledning til å jobbe veldig selvstendig, samtidig som alle vet hvilke oppgaver som skal gjøres. — Å få en slik tillit er både motiverende og utviklende, og er med på å gjøre arbeidsdagene spennende og moro, sier Laodice videre.

Ingvild forteller at teamet hver dag oppdaterer hverandre på hva de holder på med, og de deler jevnlig status om framdrift og milepælsoppnåelser. Dette er med å inkludere alle i helheten, og man ser viktigheten av sitt eget arbeid.

— Som bruker tenker man ikke på hvor mye teknologisk utvikling som må til for at vi skal kunne se på tv på alle typer utstyr med ulike operativsystemer og utfordringer. TV er noe alle har et forhold til, så det er inspirerende å få lov til å jobbe med et så engasjerende produkt, som samtidig ligger langt framme teknologisk, sier Ingvild.

Erfaring med nytt programmeringsspråk

Ingen av studentene hadde erfaring med Kotlin før de startet i RiksTV, men de setter pris på å få erfaring med et så nytt programmeringsspråk. Hun trekker også fram Scrum-metodikken som viktig for at alle skal ha god oversikt over hva som gjøres og hvordan de ligger an i arbeidet. Daglige oppdateringer og ukentlige gjennomganger sikrer at alle viktige elementer ivaretas og at alle teammedlemmer har oversikt.

— Vi har fått være med på å planlegge arbeidet og forme produktet gjennom å påvirke funksjon og tiltalenhet. Nå begynner vi å se hvordan resultatet blir, og det gir inspirasjon til videre arbeid, understreker Ingvild.

Hun trekker dessuten frem det gode samholdet i teamet og den gode stemningen på jobb. — Tiden har gått veldig fort, og det er utrolig hva vi har oppnådd på disse ukene, sier hun fornøyd.

— Å få jobbe med et virkelig prosjekt og en løsning som faktisk skal lanseres, gir ekstra motivasjon for oss som til vanlig er studenter. Å kunne følge med på skjermene våre hvordan appen utvikler seg er med på å gjøre dette til en morsom og spennende jobb, påpeker Laodice.

Sindre Langenes og Tobias Falkenberger

Studentene har gitt verdifulle bidrag

Sindre Langenes er eier av utviklingsprosjektet og forteller at studentenes erfaringer ikke er tilfeldige. RiksTV er blitt en teknologibedrift som ledes etter smidige og moderne standarder. — Vi evner å snu oss raskt og kan iverksette endringer i løpet av kort tid. Vi har en flat struktur som gjør det mulig for den enkelte å forme sin egen hverdag, forklarer han.

RiksTV jobber systematisk med å sikre gode brukeropplevelser, gjerne kalt UX. Dette gjøres blant annet gjennom intervjuer og observasjoner hvor brukernes meninger og faktiske atferd gir inspirasjon til nyutvikling. Teamene er dessuten tverrfaglige slik at også designere er med på hele utviklingsarbeidet.

— Den viktigste kilden til brukeropplevelser er reelle tilbakemeldinger fra reelle kunder. Vi kommer derfor til å lansere en betaversjon av Android-tv-appen allerede i sommer, slik at vi kan begynne å få tilbakemeldinger tidlig. Nye betaversjoner vil så bli presentert fram mot den kommersielle lanseringen, utdyper han.

Android-tv er veldig aktuelt for yngre brukere. Det har derfor hatt en egen verdi å ha med utviklere som er i målgruppen for produktet, og er medvirkende til at RiksTV har ansatt interns til denne utviklingsjobben. — For å være en attraktiv arbeidsplass for nyutdannede ønsker vi dessuten å lære mer om hva som er viktig for denne generasjonen arbeidstakere, sier han.

— Deres kompetanse, engasjement og vilje til å lære har overgått våre forventninger, og studentene har allerede tilført mye verdi til prosjektet. Dette viser at også nyutdannede vil være viktige for oss i tiden framover, avslutter Langenes.