• 1 a Felleskåret er saget ut

Derfor bør du hogge ved om vinteren

Både for profesjonelle vedprodusenter og amatører er vinteren en ideell tid for å hogge ved. Siden det er lenge til sevjen stiger opp i stammene, får du god tid til å kløyve og stable før tørkemånedene setter inn for alvor.

I store deler av landet har vintrene blitt stadig mer snøfattige. Det er trist for skiføret, men gunstig for vedhoggeren. En gammel regel sier at veden bør være hogd og kløyvd før påske.

Skjer det senere på året, er det fare for at veden ikke blir tørr nok til kommende fyresesong. Hytteeiere og andre som feller vedtrærne sent på våren, har ofte opplevd at de får dårlig tid. Så hvorfor ikke begynne noen måneder tidligere?

Hvorfor vi mener du bør hogge ved om vinteren

Om ikke snøen er for dyp, er det mange fordeler med å hogge veden sent på høsten eller om vinteren.

Derfor bør du hogge ved om vinteren

1. Mindre fuktighet

Det er mye mindre fuktighet i veden i den kalde årstiden – før sevjen trekkes opp i stammen om våren. Dermed blir det mindre vann som må tørkes ut. Det gir også lavere vekt, og veden blir lettere å håndtere. Det er et viktig poeng for fritidshoggere uten traktor og vinsj.

2. Enklere å flytte veden

Litt snø over barfrost gjør det enklere å flytte på og dra fram veden.

3. Enklere kvisting

Uten blader på løvtrærne blir kvistingen enklere. Det samme gjelder opprydding av greinene.

4. Ikke for varmt

Det blir ikke for varmt å jobbe. Hardt kroppsarbeid med fullt verneutstyr kan bli kvelende varmt. Dessuten slipper du å bli plaget av myggsvermer. I tillegg, er det frost i kubbene, blir de mye enklere å håndkløyve.

Visste du at med RiksPakken kan du se TV på hytta  og hjemme til samme pris?

Dette er viktig å huske på

  • Er det mye snø, må du grave deg ned til bunnen før du starter saga. Hvis ikke, vil det bli stående igjen høye stubber når snøen er borte.
  • Trær med mye snø på kan være risikable å felle. Mest snø legger seg på den siden hvor vinden kommer fra. Det kan påvirke balansepunktet, og treet kan falle i feil retning.
  • Stammer som blir liggende en stund, bør lagres på et tørt og luftig sted før oppkapping og kløyving.
  • Motorsaga er et farlig redskap. Bruk komplett verneutstyr hver gang du starter saga. Før du første gang går løs på litt større trær, må du sette deg inn i og øve på riktig felleteknikk.
  • Har du ikke mulighet til å felle trær der du er? Kanskje kan du gjøre en avtale med den lokale vedprodusenten om å få et lass med bjørkestammer levert på tunet? 

Kløyving og stabling av veden du har hogget

Kløyving av vedhogst

Hvis mulig, bør veden kappes opp og kløyves med det samme. Stable den på tomtas mest vindutsatte sted. Vind og trekk er den viktigste tørkefaktoren! Dekk toppen med et beskyttende tak.

Stables veden inntil en vegg, må det være en luftespalte mellom ved og vegg for å skape luftsirkulasjon. Til høsten, før det blir for høy luftfuktighet, flyttes veden innendørs (i et godt ventilert rom). Har du ikke innendørs lagerplass, lar du den stå tildekket i stabelen ute. 

Les også: Slik lager du en julekrans til døren

Tørking i vedstabel

Tørking av vedhogst i vedstabel

Bjørkeved lukter godt og er en fin dekorasjon på hytta

Ved i kobberkjele på hytta

Skap en lun og varm atmosfære til jul med selvhogget ved

Peisbål gir en lun og varm atmosfære på hytta

Med RiksTV-appen kan du se TV overalt. Sørg for å ha internett på hytta og få med deg favorittserien din fra sofakroken. RiksTV-appen laster du ned til iPhone  eller Android-mobil.